EN
TCAP 39.25บาท
-(-%)
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559

มาตรการกระตุ้นหนุน GDP 4Q16

01/12/59

3Q16 GDP ถูกกดดันโดยการใช้จ่ายภาครัฐ

22/11/59

นโยบายของทรัมป์ส่งผลกระทบจำกัด

18/11/59

คาดการณ์การฟื้นตัวของยอดขายรถยนต์

14/11/59

การส่งออกฟื้นตัวต่อเนื่อง

01/11/59

ปรับคาดการณ์ GDP

18/10/59

การส่งออกดีขึ้น

03/10/59

คาดเงินบาทอ่อนค่าใน 4Q16F

15/09/59

ตัวเลขเศรษฐกิจถูกกดดันโดยยานยนต์

01/09/59

ยังคงมุมมองเชิงบวก

16/08/59

เมื่อไหร่การลงทุนภาคเอกชนจะกลับมา?

09/08/59

Lift 2Q16F GDP growth to 3.5%

04/08/59

การบริโภคฟื้นตัวต่อเนื่อง

01/08/59

มี Upside risks ต่อ 2Q16F GDP

04/07/59

รายได้ภาคการเกษตรฟื้นตัว

01/06/59

มีสัญญาญบวกมากขึ้น

17/05/59

อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำแล้ว

12/05/59

ฟื้นตัวต่อเนื่อง

03/05/59

คาดออกมาตรการกระตุ้นต่อเนื่อง

01/04/59

ธปท.ปรับลด GDP ลงเหลือ 3.1%

24/03/59

แรงกระตุ้นภาครัฐเริ่มแผ่วลง

01/03/59

ปัจจัยหนุนการเติบโตตัวถัดไป

01/03/59

4Q15 GDP เป็นไปตามคาด

16/02/59

คาดคงดอกเบี้ยนโยบายตลอดปี 2016

04/02/59