TH EN
 

กิจกรรมเพื่อสังคม

   

กิจกรรม “บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

กิจกรรม “บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

เป็นกิจกรรมที่สำนักงานเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (ขอนแก่น) ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยดำเนินการใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและพนักงานร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน และบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตในการรักษาพยาบาลต่าง ๆ

  • ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้นกว่า 700 คน บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 280,000 ซีซี
  • ในปี 2560 มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 800 คน บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 280,000 ซีซี
  • ในปี 2559 มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 823 คน บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 359,000 ซีซี
  • ในปี 2558 มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 829 คน บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 331,600 ซีซี
  • ในปี 2557 มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 908 คน บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 367,050 ซีซี

 

ย้อนกลับ