TH EN
 

รางวัลแห่งคุณภาพ

   
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ปี 2559

จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทฯ ได้คะแนน 5 ดาว (ระดับดีเลิศ)

บริษัท ทุนธนชาต ได้รับรางวัล Investors’ Choice Awards 2016 จาก “สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลแก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ “การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนเป็นเวลา 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี และ 8 ปี ติดต่อกัน ซึ่งทุนธนชาตได้รับการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน โดยบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม เป็นเวลา 7 และ 8 ปี ติดต่อกัน มีจำนวนเพียง 14 บริษัทจากบริษัทจดทะเบียนกว่า 600 บริษัท รางวัลดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการอันโปร่งใส

ปี 2549

ได้รับรางวัล SET Awards 2006 ในประเภทรางวัล Best Corporate Governance Report Awards ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดีเด่นในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

No.1 Brand Thailand 2016-2017 สาขา Auto Hire Purchase Loan
รางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 จากการตัดสินของประชาชนทั่วประเทศ อ้างอิงผลวิจัยของบริษัทวิดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มาร์เก็ตเธียร์ รีเสิร์ช ที่จะเฟ้นหาสุดยอดแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในแต่ละปี

No.1 Brand Thailand 2016-2017 Auto Re-Finance (สินเชื่อรถแลกเงิน)
รางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 จากการตัดสินของประชาชนทั่วประเทศ อ้างอิงผลวิจัยของบริษัทวิดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มาร์เก็ตเธียร์ รีเสิร์ช ที่จะเฟ้นหาสุดยอดแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในแต่ละปี

รางวัล Most Admired Company Award จากงาน Thailand Top Company Awards 2017 : สุดยอดองค์กรแห่งปี 2560
จัดโดยนิตยสาร Business+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มอบรางวัลให้กับองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ โดยธนาคารธนชาตได้รับรางวัล Most Admired Company Award จากการเป็นองค์กรที่มีผลประกอบการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม และจากผลสำรวจความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการที่ชี้ว่าผู้ใช้บริการชื่นชมในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

NO.1 BRANDS THAILAND 2015-2016 (AUTO HIREPURCHASE LOAN)
ธนาคารธนชาต โดยธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ได้รับรางวัล No.1 Brand Thailand 2015-2016 จากนิตยสาร Marketeer ในหมวด แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 สาขา Auto Hire Purchase Loan จากการตัดสินของประชาชนทั่วประเทศ อ้างอิงผลวิจัยของบริษัทวีดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ร่วมกับ มาร์เก็ตเธียร์ รีเสิร์ช ที่เฟ้นหาสุดยอดแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในแต่ละปี

BEST COUNTRY DEAL 2016 in Asia GLOBAL CAPITAL ASIAMONEY
Laos: Ministry of finance of the Lao People’s Democratic Republic Bt 11 bn five tranche bond

http://www.globalcapital.com/article/b11q956s13cgwl/2016-best-country-deals-results

BEST MOBILE PAYMENT 2015 MASTERCARD
ธนาคารธนชาต รับรางวัล The Best Mobile Payments Program จากมาสเตอร์การ์ด ในงาน MasterCard Innovation Forum 2015 ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งรางวัลดังกล่าว ธนาคารธนชาตได้รับจากการให้ความร่วมมือและสนับสนุน ในการให้บริการบัตร WeCard by TrueMoney ซึ่งเป็นบัตรมาสเตอร์การ์ดแบบเติมเงินใบแรกของไทย ที่เป็นทั้งรูปแบบบัตรเสมือน (Virtual Card) สามารถใช้ช้อปปิ้งได้ในร้านค้าออนไลน์และบัตรพลาสติก (Physical) ที่สามารถใช้ซื้อของตามร้านค้าทั่วไปที่รับบัตรมาสเตอร์การ์ด

THE BEST CO-BRANDED CARD งาน CARD & PAYMENT ASIA 2015
ธนาคารธนชาตรับรางวัล“The Best Co-Branded Card”ในงานCards & Payments Asia 2015 ซึ่งเป็นรางวัลที่ การันตีความสำเร็จในฐานะผู้นำธุรกิจบัตรพรีเพดของเมืองไทย โดยธนาคาร ธนชาตได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรบริษัทในเครือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ทั้ง 3 ของไทยให้เป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวในการร่วมพัฒนานวัตกรรมการชำระเงินในรูปแบบ Electronic Payments ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

BEST THAI BAHT SPOT CONTRIBUTOR & BST FOREIGN LIQUIDITY PROVIDER 2015 THOMSON REUTERS THAILAND
ธนาคารธนชาตได้รับรางวัลด้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากรางวัลรองชนะเลิศ Best THB Spot Contributor และ Best Foreign Currency Liquidity Provider 2015 ในงาน Thomson Reuters FX Community Forum 2016 ซึ่งจัดโดย Thomson Reuters (Thailand) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ค้าในตลาดปริวรรต รวมทั้งประกาศผลรางวัลเกี่ยวกับตลาดปริวรรตเงินตราในประเทศไทย ประจำปี 2016

รางวัลจากการทำธุรกรรมเงินโอนออกระหว่างประเทศ Bank of America Merrill Lynch
ธนาคารธนชาตได้รับรางวัล Bank of America Merrill Lynch จากการปฏิบัติการโอนเงินตราต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบฟอร์ม (Format) การโอนเงินระหว่างประเทศ ในลักษณะ Straight Through Processing (STP) ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยระบบทั้งกระบวนการโอนเงิน โดยรางวัลนี้จะมอบให้กับธนาคารที่มีการทำรายการโอนเงินต่างประเทศได้ครบถ้วนถูกต้องตามข้อมูลการโอนเงิน

รางวัลปฏิทินดีเด่น สุริยศศิธร 3ปีซ้อน
ปี 2559 ปฏิทินธนชาตได้รับรางวัลสุริยศศิธร โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทปฏิทินตั้งโต๊ะ และรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินชนิดแขวน ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งปฏิทินธนชาตปี 2559 จัดทำขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 234 ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ภายใต้แนวคิด “ส่งต่อคุณค่าผ่านกาลเวลาด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย”

ปี 2560 ปฏิทินกลุ่มธนชาต ชุด 9 ทศวรรต ฉัตรชัยประชา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินชนิดแขวน ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และรางวัลชมเชยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้นวัตกรรม

รางวัลองค์กรผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
รางวัลสำหรับองค์กรผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ที่ธ.ธนชาตได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผลงานเด่นคือ “โครงการ ธนชาต...ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ICT BEST PRACTICE AWARDS 2014
ธนาคารธนชาตได้รับรางวัลสุดยอดด้านไอซีที “ICT Best Practice Award 2014” โดยรางวัลนี้มอบให้แก่สุดยอดธุรกิจไทยที่พัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและพัฒนาบริหารจัดการองค์กรได้ดีเยี่ยม

THE MOST INNOVATIVE PREPAID PROGRAM 2014 MASTERCARD
ธนาคารธนชาตได้รับรางวัล “The Most Innovative Prepaid Program 2014” จากมาสเตอร์การ์ด ซึ่งเป็นรางวัลที่ยืนยันความเป็นอันดับหนึ่งในการเป็นผู้สนับสนุนการออกบัตร Prepaid ด้วยความร่วมมือกับบริษัทในเครือของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่นิยมการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ และร้านค้ารับบัตรทั่วไป

รางวัล “Automotive Finance Company of the Year” จาก Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards 2013
ธนาคารธนชาต ได้รับรางวัล “2013 Thailand Excellence Awards” ประเภท Automotive Finance Company of the year จากสถาบัน Frost & Sullivan Best Practices Award ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและที่ปรึกษาชั้นนำของโลก

รางวัล “Trusted Brand 2013” จาก Reader Digest
ธนาคารธนชาต ได้รับรางวัล “Trusted Brand 2013” หรือ “แบรนด์ที่เชื่อมั่นได้” จากนิตยสารรีดเดอร์ ไดเจสท์ โดยได้รับการโหวตให้เป็นสุดยอดแบรนด์เพียงหนึ่งเดียวในหมวด “สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์” จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านนิตยสารรีดเดอร์ ไดเจสท์

AUTO FINANACE EXPERT TRIGGER RESEARCH
According to adopted Trigger Research done by Advantage PCL in 2012 , TBANK is rated as the most expertise in HP business banking from customer perception. From several focus group research programs, TBANK always come 1st in customer mind when thinking about auto finance of new car and used car

Best Deal of the Year 2012
ธนาคารธนชาต ได้ รับรางวัล Best Deal of the Year รางวัลสำหรับองค์กรที่มีข้อตกลงทางธุรกิจที่โดดเด่นที่สุดในปี จัดโดยนิตยสาร Bloomberg Businessweek Thailand ร่วมกับผู้อ่านนิตยสารเป็นผู้โหวต ซึ่งเป็นผลการควบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ที่สำเร็จราบรื่นและลุล่วงไปด้วยดี เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ทางการเงินครั้งสำคัญของวงการธนาคารพาณิชย์ไทย

Company of the Year 2012
ธนาคารธนชาต ได้รับรางวัล รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี : Company of the Year 2012 ” จาก หอการค้าไทย –แคนาดา ในฐานะที่ธนาคารธนชาต มีอัตราการเจริญเติบโตที่โดดเด่น มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจทั้งในตลาดท้องถิ่นและตลาดโลก รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

1. Equity กองทุนหุ้นยอดเยี่ยม

ปี 2553

T-Infra - Best Equity Global Over Three Years (The Post/Lipper Thailand Fund Awards)

ปี 2557

PPSD – Best Equity Large Cap (Morningstar Fund Awards Thailand)

ปี 2559

T-LowBeta – Best General Equity (Money & Banking Awards)

2. Fixed income กองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม

The Post/Lipper Thailand Fund Awards

ปี 2545

Best General Fixed Income Fund (Type: One Year Best Performance Award)

ปี 2546

Best General Fixed Income Fund (Type: Five-Year Best Performance Award)

ปี 2547

Best Bond Group Over Past Three Years

ปี 2550

Best Fund Group Over Past Three Years (Bond Group)

ปี 2551

Best Bond Group Over Past Three Years

ปี 2552

Best Fund Over Ten Years Type Bond Thai Baht

ปี 2553

Best Bond Group Over Three Years

Best Fund Over Ten Years (Bond Thai Baht)


Morningstar Fund Awards Thailand

ปี 2552

Thanasarn Open End Fund (Best Short Term Bond)

ปี 2553

Thanasarn Open End Fund (Best Short Term Bond)

ปี 2556

T-NFRMF (RMF/Fixed Award)

ปี 2557

Thanasarn Open End Fund (Best Short Term Bond)

T-NFRMF (RMF/Fixed Award)

ปี 2558

T-NFRMF (RMF/Fixed Award)

ปี 2559

T-NFRMF (Best Short Term Bond and RMF/Fixed Award)

ปี 2560

T-NFRMF (Fixed Award)


Money & Weealth LTF & RMF (Tax-Savings Funds) Awards

ปี 2552

T-NFRMF (RMF/Fixed Award)

ปี 2555

T-NFRMF (RMF/Fixed Award)


Money & Banking Awards

ปี 2558

T-TSARN (Best Bond Fund)

ปี 2559

T-TSB (Best Bond Fund)

T-NFRMF (RMF/Fixed Award)

3. Overall (กองทุนหุ้น+กองทุนตราสารหนี้+กองทุนผสม) ยอดเยี่ยม

The Post/Lipper Thailand Fund Awards

ปี 2547

Best Overall Group Over Past Three Years

ปี 2549

Best Overall Group Over Past Three Years

ปี 2552

Best Overall Group Over Three Years

ปี 2553

Best Overall Group Over Three Years

4. Mixed กองทุนผสมยอดเยี่ยม

The Post/Lipper Thailand Fund Awards

ปี 2551

Best Mixed Assets Group Over Past Three Years

5. Company บริษัทยอดเยี่ยม

Reader’s Digest (Thailand)

ปี 2549

Trusted Brands Award (Reader’s Digest (Thailand)


SET Awards

ปี 2554

Outstanding Asset Management Company Award 2011

ปี 2556

Outstanding Asset Management Company Award 2013

ปี 2558

Outstanding Asset Management Company Awards 2015

ปี 2559

Outstanding Asset Management Company Awards 2016


Morningstar Fund Awards Thailand

ปี 2558

Best Fund House: Domestic Fixed Income

ปี 2559

Best Fund House - Domestic Fixed Income


ทุกรางวัลเป็นบทพิสูจน์ ความสำเร็จ ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นตั้งใจ ของ บลจ.ธนชาต

ความตั้งใจของ บลจ.ธนชาต ที่มุ่งมั่นบริหารกองทุนให้ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับไม่เพียงจากลูกค้าของเรา แต่ยังได้รับรางวัลด้านการลงทุนมาตลอด 8 ปี รวม 14 รางวัล โดย The Post - Lipper Thailand Fund Awards ในโครงการรางวัลกองทุนประเภทต่างๆของ Lipper ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์และจัดอันดับกองทุนระดับสากล และอีก 1 รางวัลโดย Morningstar Fund Awards Thailand 2009

 • รางวัลสูงสุด (Top Prize) 4 ปี โดย The Post - Lipper Thailand Fund Awards
  • Best Overall Group Over Three Years (2004, 2006, 2009 และ 2010)
 • รางวัลยอดเยี่ยมด้านกองทุนผสม โดย The Post - Lipper Thailand Fund Awards
  • Best Mixed Assets Group (2008)
 • รางวัลยอดเยี่ยมด้านกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดย The Post - Lipper Thailand Fund Awards
  • Best Equity Global Over Three Years มอบให้แก่กองทุน T-INFRA (2010)
 • รางวัลยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้ โดย The Post - Lipper Thailand Fund Awards
  • Best General Fixed Income Fund (One Year Best Performer Award) มอบให้แก่กองทุนเปิดธนชาติพูนผลคืนกำไร (2002)
  • Best General Fixed Income Fund (5 Year Best Performer Award) มอบให้แก่กองทุนเปิดธีรสมบัติ (2003)
  • Best Bond Group Over Three Years (2004, 2007 และ 2010)
  • Best Bond Fund Group (2008)
  • Best Fund Over Ten Years (Bond Thai Baht) มอบให้แก่กองทุนเปิดธีรสมบัติ (2009 และ 2010)
 • โดย Morningstar Fund Awards Thailand
  • Morningstar Fund Awards Thailand 2009 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น มอบให้แก่กองทุนเปิดธนสาร (TSARN)
 • โดย Money & Wealth ในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • Money & Welth LTF & RMF Awards 2009 ประเภทกองทุน RMF ตราสารหนี้ มอบให้แก่กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (NFRMF)
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • การวัดผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีได้ในวันและเวลาทำการที่ บลจ.ธนชาต ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2126-8399 กด 0 www.thanachartfund.com หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1770 และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ. ธนชาต แต่งตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ปี 2559

2016 Asiamoney Brokers Poll- Asiamoney
2nd Ranked Best Local Brokerage

จาก Asiamoney Brokers Poll 2016 ซึ่งเป็นผลสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์การเงิน และนักลงทุนสถาบันทั่วโลก จัดโดยนิตยสาร Asiamoney

2016 IFR Asia Award-IFR ASIA
รางวัล Thailand Capital Markets Deal of the Year

จากการมอบรางวัลในงาน 2016 IFR Asia Award โดยนิตยสาร IFR ASIA ในฐานะแกนนำในการเสนอขายหุ้น IPO ของ บริษัท Banpu Power

10th Annual Alpha Southeast Asia Deal&Solution Awards 2016, Alpha Southeast Asia
รางวัล Best IPO Deal of the Year 2016 in Southeast Asia

จากการมอบรางวัลในงาน 10th Annual Alpha Southeast Asia Deal&Solution Awards 2016 โดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในฐานะแกนนำในการเสนอขายหุ้น IPO ของ บริษัท Banpu Power

GlobalCapital Asia and Asiamoney
รางวัล Best Country Deals 2016 (Thailand)

ที่จัดขึ้นโดย GlobalCapital Asia and Asiamoney ในฐานะแกนนำในการเสนอขายหุ้น IPO ของ บริษัท Banpu Power

ปี 2558

2015 Asiamoney Brokers Poll- Asiamoney
2nd Ranked Best Local Brokerage จาก Asiamoney Brokers Poll 2015

ซึ่งเป็นผลสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์การเงิน และนักลงทุนสถาบันทั่วโลก จัดโดยนิตยสาร Asiamoney ปี 2557

THE TRADE ASIA POLL-THE TRADE ASIA
‘Best Local Broker for Trading and Execution-Thailand’

จาก “THE TRADE ASIA POLL” ครั้งที่ 4 จัดโดยนิตยสาร THE TRADE ASIA

IAA Best Analyst Awards
“Top 3 Analysts for 2014 the Best Analyst Award”

ในประเภทนักลงทุนสถาบัน สาขา นักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน และ สาขากลุ่มธุรกิจการเงิน

ปี 2557

‘Best Local Broker for Trading and Execution-Thailand’
จาก “THE TRADE ASIA POLL” ครั้งที่ 4 จัดโดยนิตยสาร THE TRADE ASIA

“Top 3 Analysts for 2014 the Best Analyst Award”
ในประเภทนักลงทุนสถาบัน สาขา นักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน และ สาขากลุ่มธุรกิจการเงิน

 • 2010
  • Ranked 2nd in Overall: Best Research House for SAA Award for Analysts 2009 by Securities Analysts Association
 • 2009
  • Ranked 4th in Asia Money Poll 2009
  • Ranked 2nd in Institutional Investors Survey 2009
  • Ranked 2nd in Best Research House for Best Analyst Awards 2008: (Institutional investor category by Securities Analysts Awards 2008 by Securities Analysts Association)
 • 2008
  • Research was ranked number 3 (Asia Money Poll 2008)
 • 2007
  • Best Bond Securities Firm 2006 (Thai BMA Best Bond Award)
 • 2006
  • Bex Most Active Brokerage House of Year 2005 (SET Award)
 • 2004
  • Best Local Brokerage in Thailand Over the Last 14 years (1990-2003) (Asia Money Magazine)
 • 2003
  • Nominee for Best Brokerage Service – Retail Clients (SET Awards)
  • Nominee for Best Newly Listed Company – Financial Advisor (SET Awards)
 • 2002
  • Thailand Best Local Brokerage 2002 (Asiamoney Magazine)
 • 1999
  • Best Financial Advisor of 1999 (Finance & Banking Magazine)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ประจำปี 2558

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
รางวัลชมเชย ผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น (Best Surveyor Award 2015)

ปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 2 ประจำปี 2557

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น (Best Surveyor Award 2014)

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
รางวัล ADMAN Award 2015 ประเภท Direct Marketing Categories (Best Use Mailing : Flat & Dimensional Direct mail) แคมเปญ “Happy Snack Bag” ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุถึงลูกถึงคุณ ธนชาต Happy PA for Child

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย
ใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

Office of National Anti Corruption Commission
รางวัลช่อสะอาด ผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่น ด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชุด ไม่ฝ่าไฟแดง ปี 2557

ปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 3 ประจำปี 2556

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
รางวัลชมเชย ผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น (Best Surveyor Award 2013)

สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
รางวัล e-Claim Awards 2013

ปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 2 ประจำปี 2555

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
รางวัลชนะเลิศ ผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น (Best Surveyor Award 2012)

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
รางวัลชมเชย ผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น (Best Surveyor Award 2012)