การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

ธนชาตขอเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ธนชาต...ร่วมต้านคอร์รัปชั่น” ง่ายๆ เพียงงดเว้นการมอบของขวัญแก่ผู้บริหาร/พนักงานในกลุ่มธนชาต ในช่วงเทศกาลหรือโอกาสใดๆ เพื่อความโปร่งใส และปลูกฝังค่านิยมในการให้บริการอันเป็นเลิศ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน”
TRIS ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บมจ.ทุนธนชาต ที่ระดับ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”
รายละเอียด
  อ่านทั้งหมด...
e-mail alert

ติดตามข่าวสาร
ล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

  อ่านต่อ...
Research

บทความและราย-
งานแนวโน้มธุรกิจ
,เงินเฟ้อ,เศรษฐกิจ และการเงิน
  อ่านต่อ...
Investor Relation

บริษัททุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิมคือ....
  อ่านต่อ...

© 2013 Thanachart Capital Public Company Limited. All rights reserved. Disclaimer | Site Map